Mijn werkwijze

Soms lukken de dingen even niet zoals je graag zou willen. Dit kan op school zijn of thuis. Je weet niet hoe je je kind kunt helpen, je kind laat zich niet door jou helpen of jullie komen er samen niet goed achter wat er nou precies aan de hand is of waar het ‘probleem’ vandaan komt. Op zo’n moment is het fijn als er iemand mee kan kijken en een tijdje mee kan lopen met het kind om samen aan de hulpvraag te werken. Ik vind het geweldig om te zien dat kinderen (samen met hun ouders) na een aantal sessies weer zelf en met elkaar door kunnen.

Vertrouwen en open communicatie

Voor het coachingstraject is het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is. Dat begint met persoonlijk contact. Tijdens een kort, telefonisch kennismakingsgesprek nodig ik jullie daarom graag uit voor een intakegesprek bij mij in de praktijk. Het intakegesprek is samen met het kind en ouders. Daarna maken we een afspraak voor de eerste sessie. Tijdens de sessies werk ik een op een met het kind. Ik luister naar hun verhaal, heb begrip voor hun uitdagingen en benadruk hun sterke en positieve punten. Door een veilige sfeer te creëren durven kinderen zich eerder open te stellen en zichzelf te zijn. Hierdoor kan de vertrouwensband groeien en kunnen we samen aan de slag met de hulpvraag. Een vertrouwensband is er niet alleen tussen mij en het kind, maar ook tussen de ouders en mij. 

Doelen

Samen met het kind/jongere stel ik een doel of meerdere kleine doelen op voor de coachingssessies. Of het nu om het vergroten van zelfvertrouwen, het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het omgaan met stress of het ontwikkelen van positieve relaties gaat, we richten ons op concrete resultaten. Door de doelen samen vast te stellen, creëer ik betrokkenheid en motivatie vanuit het kind/jongere om aan de slag te gaan.

Methoden

Tijdens mijn sessies maak ik gebruik van verschillende methoden. Deze methoden helpen kinderen en jongeren bij het herkennen en veranderen van bepaalde denkpatronen, het opbouwen van veerkracht en en het vergroten van zelfbewustzijn. 

Soms komt het voor dat een kind kleine huiswerkopdrachten meekrijgt. Dit doe ik omdat het belangrijk is dat het kind de aangeleerde vaardigheden eigen maakt, om vervolgens de vaardigheden op verschillende momenten toe te gaan passen