Veel gestelde vragen over kinder- en jongerencoaching

Het doel van een Kindercoach is kinderen laten zien hoe ze met situaties om kunnen gaan. Een Kindercoach begeleidt bij het oplossen van problemen, het ontwikkelen van vaardigheden en het bereiken van persoonlijke doelen. Kinderen zien in dat ze in staat zijn om zelf hun obstakels te overwinnen op een positieve manier. Het kan helpen bij het vergroten van zelfvertrouwen, het verbeteren van sociale vaardigheden, rouwverwerking, het omgaan met emoties en het ontdekken van de eigen kracht en talenten. 

Kindercoaching is geschikt voor kinderen tussen de 6 en 19 jaar. 

Kindercoaching kan onder andere helpen bij: omgaan met stress, angst, onzekerheid, grenzen aangeven, hoogsensitiviteit, samengesteld gezin, negatieve gedachten, uiten van emoties, gedragsproblemen, pesten, moeilijkheden op school, communicatieproblemen, faalangst, verlies en rouw.

Een gemiddelde sessie duurt tussen de 50 en 60 minuten.

Het aantal benodigde sessies varieert per kind en per situatie. Sommige kinderen hebben baat bij slechts enkele sessies, terwijl anderen mogelijk een langer traject nodig hebben. Gemiddeld genomen worden er meestal tussen de 5 en 8 sessies aanbevolen.

Coaching is voor het veranderen van gedrag naar de toekomst en voor een hulpvraag die gaat over heden en toekomst. Therapie is vaak gericht op het verleden en het verwerken van trauma’s.