Welke problemen kunnen door kindercoaching worden aangepakt?

Kindercoaching kan onder andere helpen bij: omgaan met stress, angst, onzekerheid, grenzen aangeven, hoogsensitiviteit, samengesteld gezin, negatieve gedachten, uiten van emoties, gedragsproblemen, pesten, moeilijkheden op school, communicatieproblemen, faalangst, verlies en rouw.